Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Program współpracy Gminy Wołów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art 3. ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na rok 2022

Program współpracy Gminy Wołów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3. ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na rok 2022

PDFOgłoszenie Burmistrza Gminy Wołów z dnia 12.10.2021.pdf
PDFProjekt programu współpracy 2021.pdf
PDFFormularz Konsultacji.pdf
PDFKryteria oceny wniosków o realizacje zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.pdf
 

Konsultacje - wypełnij wniosek online

https://konsultacje.wolow.pl/

Wersja XML