Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Woda w Bożeniu i Golinie nadaje się do spożycia

WODA W BOŻENIU I GOLINIE NADAJE SIĘ DO SPOŻYCIA.

W związku ze zniekształconymi informacjami podanymi przez jeden z portali facebookowych dotyczących „nie spełniania wymagań sanitarnych” wody w Bożeniu i Golinie informujemy:

W wyniku przeprowadzonego badania przez Państwowy Inspektorat Sanitarny w Wołowie w Stacji Uzdatniania Wody w Bożeniu w dniu 20.09.2021 r. wykryto 16 jtk/100ml bakterii z grupy coli (nie mylić z bakterią Escherichia coli).

W dniu 22.09.2021 r. PIS w Wołowie powtórzył badanie w SUW, a także dodatkowo przeprowadził badania na sieci wodociągowej (punkty czerpalne w Bożeniu 34 oraz Golina 5). Wynik badania w SUW wskazał 2 jtk/100ml bakterii z grupy coli.  BAKTERII W SIECI WODOCIĄGOWEJ NIE WYKRYTO. W związku z powyższym nie istniało zagrożenie dla życia i zdrowia mieszkańców, a woda nadawała się do spożycia.

W dniu 22.09.2021 r. po otrzymaniu informacji o nieprawidłowych wynikach badań Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne Wołów sp. z o.o. przystąpiło do działań naprawczych w uzgodnieniu z PIS polegających na zwiększeniu dawki chlorowania oraz intensywnym płukaniu sieci wodociągowej.

W dniu 24.09.2021 r. powtórzono badania przez akredytowane laboratorium badawcze JARS S.A. Wyniki badań nie wskazują na występowanie bakterii z grupy coli, ani bakterii Escherichia coli w SUW Bożeń.  

Wszelkie działania PWK Wołów były stale konsultowane z Państwowym Inspektoratem Sanitarnym w Wołowie. Nie istniała i nie istnieje konieczność wyłączenia z eksploatacji sieci wodociągowej w Bożeniu i Golinie, a woda nadaje się do spożycia. 

Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka

Wersja XML