Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na terenie miasta Wołów, ul. Piłsudskiego, dz. nr 48/5, AM-29

W Y K A Z

nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

 

         Zgodnie z art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz U. z 2020, poz. 1990 ) Burmistrz  Gminy Wołów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na terenie miasta Wołowa.

Wołów, ul. Piłsudskiego – działka nr 48/5 AM 29 o pow. 0,0447 ha  KW WR1L/00025115/1

W planie przestrzennego zagospodarowania teren oznaczony symbolem MW: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna

Klasa gruntu - B

Do wydzierżawienia przeznacza się część ww. działki o pow. 7,30 m2 (B).

Przeznaczenie – pod komórką gospodarczą.

Okres dzierżawy –  do 3 lat

Czynsz dzierżawny – 20,44zł +23% VAT miesięcznie, który będzie płatny z góry do 10-go   każdego miesiąca na konto wskazane przez Urząd  Miejski w Wołowie.

Dzierżawca będzie opłacał również podatek z tytułu dzierżawy.

 

Wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wołowie.

Po tym terminie będzie mogła być zawarta umowa dzierżawy.

Szczegółowe informacje – Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami , pokój nr 14,  tel. 319 13 45 . Sprawę prowadzi Marek Krasowski.

 

Wersja XML