Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o rozpoczęciu prac nad projektem budżetu roku 2022 i możliwości składania wniosków do tego projektu na rok 2022

Burmistrz Gminy Wołów informuje, że począwszy od dnia 28 września roku 2021 rozpoczną się prace związane z przygotowaniem projektu budżetu Gminy Wołów na rok 2022. W związku z powyższym powiadamia się wszystkich zainteresowanych o możliwości składania wniosków do tego projektu zgodnie z poniższym wzorem:

 

DOCINFORMACJA O ROZPOCZĘCIU PRAC.doc (38,00KB)

Wersja XML