Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Monitoring w Piotroniowicach

W ramach funduszu sołeckiego na 2021 rok wykonano budowę systemu monitoringu wizyjnego placu zabaw w Piotroniowicach. Zamontowane zostały 3 kamery wraz z rejestratorem, który umożliwia zdefiniowanie stref prywatności (zamaskowanie fragmentu obrazu, który pokazywałby teren prywatny sąsiada). Całość przedsięwzięcia pokryta została z budżetu gminy. Wysokość zadania wynosiła 3.000,00 zł

 

 

 

Wersja XML