Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zestawienie instytucji z terenu Gminy Wołów

Zestawienie instytucji mających swoje siedziby na terenie Gminy Wołów


Urząd Miejski w Wołowie
Rynek - Ratusz
56-100 Wołów
tel. 71 319 13 05
www.wolow.pl
e-mail: sekretariat@wolow.pl

Starostwo Powiatowe w Wołowie
Plac Piastowski 2
56-100 Wołów
tel. 71 380-59-01
www.powiatwolowski.pl
e-mail: starostwo@powiatwolowski.pl

Powiatowy Urząd Pracy w Wołowie
ul. Wrocławska 4
56-100 Wołów
tel. 71 389 10 92
www.pupwolow.pl
e-mail: wrwo@praca.gov.pl

Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie
ul. Tadeusza Kościuszki 27
56-100 Wołów
tel. 71 389-21-00
www.wolowpce.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wołowie
ul. Tadeusza Kościuszki 27 (budynek C)
56-100 Wołów
tel. 71 389 25 46
www.wolowpce.pl
e-mail: pppwolow.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Wołowie
Inwalidów Wojennych 19
56-100 Wołów
tel. 71 389 28 44
www.krus.pl

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Biuro Terenowe w Wołowie
ul. Aleje Niepodległości 9
56-100 Wołów
tel. 71 380 84 30
www.zus.pl

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Wołowie
ul. Zaułek Zielony 20
56-100 Wołów
tel. 71 389 59 46
www.arimr.gov.pl

Prokuratura Rejonowa w Wołowie
Wojska Polskiego 2
56-100 Wołów
tel. 71 389 36 60

Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej – Wydział zamiejscowy w Wołowie
ul. Mikołaja Reja 11
56-100 Wołów
tel. 71 380-81-02

Urząd Skarbowy w Wołowie
ul. Kościuszki 17
56-100 Wołów
tel. 71-389-24-40
wolow.us.sisco.info
e-mail: us0223@ds.mofnet.gov.pl

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wołowie
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 36
56-100 Wołów
tel. 71 389-26-72
e-mail: psse.wolow@pis.gov.pl
psse.wolow.ibip.wroc.pl

Środowiskowy Hufiec Pracy w Wołowie
ul. Tadeusza Kościuszki 27
56-100 Wołów
tel. 71 389 42 66
e-mail: a.augustynska@ohp.pl

Wersja XML