Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Jak prowadzić selektywną zbiórkę odpadów

Niniejszy tekst nie jest źródłem prawa. Ma wyłącznie charakter informacyjno-edukacyjny. Informacja dla deklarujących selektywną zbiórkę odpadów

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zobowiązała nas do wprowadzenia nowego systemu gospodarki odpadami, którego jedną z podstawowych zasad jest segregacja odpadów.

Selektywna zbiórka odpadów prowadzona przez wszystkich Mieszkańców gwarantuje niższą opłatę za odbiór odpadów komunalnych

Podstawą naliczenia opłaty będą deklaracje złożone przez mieszkańców, w przypadku ich braku opłata będzie podwyższona o 70%.

 

Zasady selektywnej zbiórki odpadów

POJEMNIK NIEBIESKI - PAPIER

POJEMNIK ŻÓŁTY – TWORZYWA SZTUCZNE I METALE

POJEMNIK ZIELONY – SZKŁO BEZBARWNE I KOLOROWE

BRĄZOWY WOREK – ODPADY BIODEGRADOWALNE

WRZUCAMY:

WRZUCAMY:

WRZUCAMY:

WRZUCAMY:

+  papier i tekturę opakowaniową,

+ gazety, reklamy, książki, zeszyty,

+ tekturę zwykłą i falistą,

+ kartony,

+ worki, torebki papierowe,

+ papier pakowy,

+ papier biurowy i szkolny,

+ ścinki papierowe.

+ odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych i metali,

+ butelki i puszki po napojach, chemii gospodarczej i kosmetykach,

+ butelki z tworzywa sztucznego,

+ metalowe kapsle z butelek, zakrętki słoików i innych pojemników,

+ opakowania foliowe (worki i torebki plastikowe, reklamówki),

+ plastikowe butelki typu PET po sokach i napojach,

+ kubki, tacki, opakowania po produktach spożywczych,

+ plastikowe koszyczki po owocach i innych produktach,

+ folie opakowaniowe z tworzyw.

+ bezbarwne i kolorowe butelki i                                 słoiki szklane po napojach i żywności,

+ bezbarwne i kolorowe butelki po napojach alkoholowych,

+ bezbarwne i kolorowe opakowania szklane po kosmetykach,

+ odpady i opakowania ulegające biodegradacji, np. resztki jedzenia, fusy po herbacie,

+ gałęzie drzew i krzewów,

+ liście, kwiaty i skoszoną trawę,

+ trociny i korę drzew.

 

NIE WRZUCAMY:

NIE WRZUCAMY:

NIE WRZUCAMY:

NIE WRZUCAMY:

- opakowań wielomateriałowych  typu TetraPak (np. kartonów po napojach i mleku),

- opakowań z zawartością np. żywnością, wapnem, cementem itp.,

- kalki technicznej i kopiującej,

- papieru woskowanego, natłuszczanego (np. po maśle itp.),

- papieru mokrego, zagrzybionego, z zanieczyszczeniami mikrobiologicznymi,

- broszur z papieru foliowanego i lakierowanego,

- pieluszek jednorazowych i innych tego typu artykułów higienicznych,

- tapet i papieru termicznego,

- papieru przebitkowego (rachunków, paragonów).

 

- zabrudzonych butelek

- butelek i pojemników z zawartością,

- opakowań i butelek po olejach silnikowych i spożywczych,

- opakowań plastikowych z domieszką innych materiałów,

- zużytych akumulatorów, baterii,

- strzykawek, wenflonów i innych artykułów medycznych,

- styropianu,

- sprzętu AGD,

- mokrych folii,

- opakowań po środkach chwasto- i owadobójczych.

- luster, szyb okiennych, szyb samochodowych, witraży,

- szkła zbrojonego,

- szkła gospodarczego: talerzy, porcelany, płytek i innych wyrobów ceramicznych, szklanek, kieliszków, naczyń żaroodpornych, misek szklanych, figurek itp.,

- szkła kryształowego,

- żarówek i świetlówek, lamp neonowych i rtęciowych, kineskopów,

- doniczek,

- termometrów,

- zniczy,

- szklanych opakowań z resztkami zawartości.

- kości zwierząt mięsa i padliny zwierzęcej,

- oleju jadalnego,

- drewna impregnowanego,

- płyt wiórowych,

- leków,

- odchodów zwierząt,

- popiołu z węgla kamiennego.

Wersja XML