Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na terenie Lubiąża

W Y K A Z
nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

         Zgodnie z art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz U. Z 2020, poz. 1990 ) Burmistrz  Gminy Wołów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na terenie wsi  Lubiąż.


Lubiąż – działka nr 149/24 AM 1 o pow. 0,94 ha   Księga Wieczysta WR1L/00036565 /0
W planie zagospodarowania przestrzennego teren oznaczony symbolem ZP – zieleń parkowa, SA. 259, strefa „OW”, granica strefy „B” ochrony konserwatorskiej. 
Klasa gruntu – RV- 0,83ha, Bi-0,11ha
Przeznaczenie dzierżawy – ogródek przydomowy.
Okres dzierżawy – do 3 lat.
Do wydzierżawienia przeznacza się część działki o pow. 0,0283ha (RV).
Czynsz dzierżawny za w/w część działki – 70,00zł rocznie. Czynsz będzie płatny bez dodatkowego wezwania jednorazowo do 30-go maja każdego roku na konto wskazane przez Urząd Miejski w Wołowie.
Dzierżawca będzie opłacał podatek z tytułu dzierżawy.
Wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wołowie. 
Po tym terminie będzie mogła być zawarta umowa dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą.

Szczegółowe informacje – Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami UM w Wołowie, 
pokój nr 14, tel. 319 13 45, 319 13 16. Sprawę prowadzi Marek Krasowski.

Wersja XML