Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o terminie płatności i wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi mieszkańcy Gminy Wołów zobowiązani są wnosić raz na kwartał (w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe) z dołu, w następujących terminach:

1) za I kwartał do 15 marca danego roku,
2) za II kwartał do 15 czerwca danego roku,
3) za III kwartał do 15 września danego roku,
4) za IV kwartał do 15 grudnia danego roku.

Opłatę należy uiszczać w formie wpłaty gotówkowej w Banku Spółdzielczym w Żmigrodzie oddział Wołów na rachunek bankowy 33 9598 0007 0200 2013 2002 0010

Wersja XML