Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na terenie Wołowa, ul. Bema, dz. nr 26/1, AM-43

W Y K A Z

nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Zgodnie z art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz U. z 2020, poz. 1990 ) Burmistrz Gminy Wołów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na terenie miasta Wołowa.

Wołów ul. Bema - działka nr 26/1 AM 43 o pow. 0,1015ha, Księga Wieczysta WR1L/00026128/2

W planie przestrzennego zagospodarowania teren oznaczony symbolem MN: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,

Klasa gruntu - B.

Do wydzierżawienia przeznacza się część w/w działki o pow. 16,0m2.

Przeznaczenie – pod blaszaną komórką gospodarczą.

Czynsz dzierżawny – 44,80zł + aktualnie obowiązujący podatek VAT miesięcznie.

Czynsz będzie płatny z góry do 10-go każdego miesiąca na konto wskazane przez Urząd Miejski w Wołowie.

Dzierżawca będzie opłacał również podatek z tytułu dzierżawy.

Okres dzierżawy – do 3 lat.

Wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wołowie.

Po tym terminie będzie mogła być zawarta umowa dzierżawy.

Szczegółowe informacje – Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, pokój nr 14,

 tel. 319 13 45, 319 13 16. Sprawę prowadzi Marek Krasowski.

Wersja XML