Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Załatw sprawę

Brak opisu obrazka

Poniżej znajduje się wykaz wydziałów Urzędu Miejskiego w Wołowie, przypisanych im spraw oraz dokumentów do pobrania.

Wydział Organizacyjny i Spraw ObywatelskichUrząd Stanu Cywilnego

Dowody Osobiste i Biuro Ewidencji Ludności

 

 

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Wydział Zasobów Lokalowych

Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jest finansowane ze środków Funduszu Pracy

Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Wydział Infrastruktury Technicznej i Inwestycji

Wydział Środowiska i Rolnictwa

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Wnioski na usuwanie azbestu

 1. Wniosek na 2020 rok o pomoc na realizację prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest 
 2. Załącznik nr 1 do wniosku
 3. Załącznik nr 2 do wniosku
 4. Załącznik nr 3 do wniosku
 5. Załącznik nr 4 do wniosku
 6. Załącznik nr 5 do wniosku

Wydział Finansów i Budżetu

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Deklaracje interaktywne (PDF) obowiązujące od 1 kwietnia 2020 r. 

Uchwały i dodatkowe informacje na temat systemu odbioru odpadów komunalnych - System odbioru odpadów

Formularze podatkowe obowiązujące na rok 2021:


Formularze podatkowe obowiązujące na rok 2020:

 

Uchwały Rady Miejskiej w Wołowie obowiązujące w 2021 roku :

Uchwały Rady Miejskiej w Wołowie obowiązujące w 2020 roku

 

Wersja XML