Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Wołowie w dniu 9 lipca 2021 r.

 Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) zwołuję Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Wołowie na dzień  9 lipca 2021 r. (piątek) o godz. 14.30 w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Wołowie, ul. Rynek 34, 56-100 Wołów.

 

Porządek obrad Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Wołowie w dniu 9 lipca 2021 r.; godz. 14.30

 

 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Wołowie.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacja o podpisaniu protokołu z Sesji Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 15 czerwca 2021 r.
 4. Informacja o podpisaniu protokołu z Sesji Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30 czerwca 2021 r.
 5. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:

 

 1. zmiany uchwały nr XXXII/259/2021 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Dolnośląskiego.
 2. zmiany uchwały XLVII/296/2013 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego.
 3. zmiany uchwały nr XXX/247/2020 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wołów na lata 2021 – 2035.
 4. zmiany uchwały nr XXX/248/2020 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Gminy Wołów na 2021 rok.
 5. określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Wołów na rok szkolny 2021/2022.
 1. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Wołowie.
Wersja XML