Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Wołów, ul. Wojska Polskiego 16/2 - lokal mieszkalny, dz. nr 56 AM-34

W Y K A Z

Zgodnie z art. 35 ustawy dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) Burmistrz Gminy Wołów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Wołów, ul. Wojska Polskiego 16/2 - lokal mieszkalny

Dz. nr 56 Am 34 o pow. 142 m² Księga Wieczysta WR1L/00025132/6

Lokal mieszkalny nr 2 o pow. 30,14 m2 położony na parterze budynku składa się z: jednego pokoju, pokoju z aneksem kuchennym, przedpokoju i łazienki.

Do lokalu przynależy piwnica o pow. 1,80 m²

Z lokalem związany jest udział w częściach wspólnych nieruchomości – 1219/10000

Forma zbycia – przeniesienie własności.

Cena nieruchomości – 73.400,00 zł.

Wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Wołowie.

Wyznacza się termin do 2.08.2021 r. na złożenie wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 wyżej cytowanej ustawy.

Szczegółowe informacje – Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Wołowie, Rynek 34, pokój nr 14, tel. 71/319 13 14.

Wersja XML