Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ankieta ,,Program Wspierania Rodziny'' Dla Gminy Wołów

Oficyna Profilaktyczna z Krakowa na zlecenie Gminy Wołów realizuje badanie diagnozujące problemy, z którymi spotykają się rodziny zamieszkujące jej obszar. W związku z tym prosimy o uzupełnienie ANONIMOWEJ ANKIETY przez dorosłych mieszkańców, która posłuży przygotowaniu "Programu Wspierania Rodziny" dla naszej Gminy służącego kreowaniu lokalnej polityki zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami mieszkańców.

Poprzez przygotowany specjalny link, mają Państwo możliwość wypełnienia anonimowej ankiety bezpiecznie w swoim domu. Ankietę można wypełnić za pośrednictwem telefonu komórkowego, komputera, czy innych urządzeń elektronicznych, które posiadają dostęp do Internetu.

https://wolow-mieszkancy.webankieta.pl

Wersja XML