Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwoleń wodno-prawnych

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwoleń wodno-prawnych na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych mieszaniny ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego powstających w związku z eksploatacją myjni oraz ścieków bytowych pochodzących z budynku stacji paliw nr 733 Lotos Paliwa Sp. z o.o. zlokalizowanej perzy ulicy Żeromskiego 2 w Wołowie.

TIF20210611122308194.tif

Wersja XML