Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o naborze wniosków

Zawiadomienie o naborze wniosków

Burmistrz Gminy Wołów ogłasza nabór wniosków o pomoc na realizację prac związanych z demontażem, zbieraniem i transportem oraz unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wołów.

Mieszkańcy Gminy Wołów, których nieruchomości zostały ujęte w „Programie usuwania azbestu z terenu Gminy Wołów” mogą skorzystać w 2021 roku z dotacji na przedsięwzięcie związane z usunięciem azbestu.

Wnioski należy składać w terminie do 21 czerwca 2021 roku:

1.      w godzinach pracy Urzędu za pośrednictwem skrzynki na korespondencję na drzwiach głównych,

2.      za pomocą operatora pocztowego na adres: Urząd Miejski w Wołowie, Rynek 34, 56-100 Wołów,

3.      za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ,

4.      za pośrednictwem platformy E-PUAP.

Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane! Formularze wniosku dostępne są na stronie internetowej http://www.wolow.pl/ w zakładce „Druki do pobrania” oraz na stronie www.bip.wolow.pl w zakładce „Ochrona środowiska - Nabór wniosków”.

Przewidywany termin zakończenia prac: do 15.10.2021 r.

Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 71 319 13 21; 71 319 13 12, 71 319 13 66 lub 71 319 13 53.

 

PDFZałącznik nr 1 do wniosku.pdf (476,38KB)
PDFZałącznik nr 2 do wniosku.pdf (477,41KB)
PDFZałącznik nr 3 do wniosku.pdf (475,42KB)
PDFZałącznik nr 4 do wniosku.pdf (749,39KB)
PDFZałącznik nr 5 do wniosku.pdf (441,61KB)
PDFWniosek na 2021 rok o pomoc na realizację prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.pdf (115,36KB)
 

Wersja XML