Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Weź bezzwrotną dotację w swoje ręce!

Weź bezzwrotną dotację w swoje ręce!

Ponad 38 tyś zł na założenie własnej firmy!

bezpłatnie!!! bez żyrantów!!! darmowa pomoc przy założeniu firmy!!!

Stowarzyszenie Euro-Concret w partnerstwie z Eurowektor sp. z o.o. od lutego 2021r. realizuje projekt „Kreator„- kompleksowy projekt wsparcia samozatrudnienia młodych mieszkańców Dolnego Śląska.

 W ramach projektu Uczestnik będzie mógł otrzymać bezzwrotną dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości do 38 650,00 zł (maksymalnie 23 050zł na inwestycje i maksymalnie 2600zł przez pół roku na bieżące funkcjonowanie firmy). Przyznamy aż 108 takich dotacji!!!

Do projektu zostanie zrekrutowanych 120 osób w tym 72 kobiety  i 48 mężczyzn .Co najmniej 12 Uczestników projektu  będzie osobami  zamieszkującymi (w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego)miasta średnie lub miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze.

O przyznanie bezpłatnej i bezzwrotnej dotacji na start własnej firmy mogą ubiegać się osoby w wieku 18-29l., zamieszkujące lub/i uczące się na terenie woj. dolnośląskiego, które utraciły zatrudnienie po 01. marca 2020r. i pozostają osobami biernymi zawodowo lub bezrobotnymi niezarejestrowanymi w urzędzie pracy. Szczegóły na www.euro-concret.pl/kreator.

Wszystkie osoby, które chcą uzyskać dotację i zakwalifikują się do uczestnictwa w projekcie dodatkowo otrzymają bezpłatnie: szkolenia z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo eksperta dotacyjnego i pomoc w napisaniu biznesplanu.

Zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji! Zgłoszenia do udziału w projekcie, w ramach naboru uzupełniającego, przyjmujemy w okresie od 09.06.2021 do 28.06.2021.  Regulamin rekrutacji oraz wszelkie szczegóły znajdują się na stronie: www.euro-concret.pl/kreator

Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania. Kontakt: tel. 500 520 027, e-mail: ; jesteśmy także na Facebooku ( fb.com/euroconcret) i Instagramie (instagram.com/euro_concret)

Projekt „Kreator” – kompleksowy projekt wsparcia samozatrudnienia młodych mieszkańców Dolnego Śląska jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Euro-Concret to stowarzyszenie powstałe we Wrocławiu w 2003 r.  Głównym obszarem naszych  działań jest aktywizacja osób bezrobotnych, promocja przedsiębiorczości, wsparcie w postaci dotacji unijnych dla nowopowstających firm. Cele te realizowane są w oparciu o środki z funduszy strukturalnych UE, które Euro-Concret pozyskuje nieprzerwanie od wejścia Polski w struktury Wspólnoty. W ramach zrealizowanych przez Stowarzyszenie projektów  na przestrzeni ostatnich lat wsparcie uzyskało ponad 340 firm w łącznej kwocie ponad 12,5 mln zł. Wskaźnik funkcjonowania  powstających firm,  po okresie wsparcia finansowo-doradczego, kształtuje się na wysokim poziomie ok 70%.

rekrutacja kreator.png

Wersja XML