Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXVI Sesja Rady Miejskiej w Wołowie w dniu 15 czerwca 2021 r.

                  Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity; Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) zwołuję Sesję Rady Miejskiej w Wołowie na dzień 15 czerwca 2021 r. (wtorek) o godz. 12:00 w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego , Rynek 34, 56-100 Wołów.

Porządek obrad  Sesji Rady Miejskiej w Wołowie w dniu 15 czerwca 2021 r.; godz. 12:00

 

 1. Otwarcie obrad Sesji Rady Miejskiej w Wołowie.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Wołów za 2020 rok.
 4. Debata nad Raportem o stanie Gminy Wołów za 2020 rok.
 5. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Wołów wotum zaufania.
 6. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Wołów za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Gminy Wołów za 2020 rok.
 7. Przedstawienie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Wołowskiego Ośrodka Kultury w Wołowie za 2020 rok.
 8. Przedstawienie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Wołowie za 2020 rok.
 9. Przedstawienie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Lubiążu za 2020 rok.
 10. Przedstawienie informacji o stanie mienia Gminy Wołów za 2020 rok.
 11. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Lubiążu za 2020 rok.
 12. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Wołów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.
 13. Zamknięcie obrad Sesji Rady Miejskiej w Wołowie.
Wersja XML