Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Wołów, ul. Słoneczna, dz. nr 8/8 AM-38

W Y K A Z

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 poz. 1990 ze zm.) Burmistrz Gminy Wołów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

 

Wołów, ul. Słoneczna

Działka niezabudowana nr 8/8 Am 38 o pow. 0,2431 ha.

Księga Wieczysta nr WR1L/00027362/1

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego nieruchomość jest oznaczona symbolami: MWU/8 – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami, NLZ – nieprzekraczalna linia zabudowy, KDL/13 – droga klasy lokalnej.

Forma zbycia – przeniesienie prawa własności.

Cena nieruchomości – 361.600,00 zł + 23 % VAT

Wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Wołowie.

Wyznacza się termin do 27.07.2021 r. na złożenie wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 wyżej cytowanej ustawy.

Szczegółowe informacje – Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Wołowie, Rynek – Ratusz, pokój nr 14, tel. 71/ 319 13 15, 71 319 13 14.

PDFmapa Słoneczna 8 8 Am 38.pdf

Wersja XML