Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Gmina Wołów ponownie przystąpiła do programu „Szkolny Klub Sportowy”

Brak opisu obrazka

Program „Szkolny Klub Sportowy” jest skierowany do uczniów szkół bez względu na wiek, płeć oraz sprawność fizyczną. Ma on na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie pozalekcyjnych zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego  w danej szkole.

Program polega na zorganizowaniu i prowadzeniu w okresie 15.02.2021-30.11.2021, systematycznych zajęć sportowych. Zajęcia powinny odbywać się 2 razy w tygodniu dla każdego uczestnika, w 60-minutowych jednostkach ćwiczebnych, w grupach minimum 15-osobowych. Obowiązkowe jest przeprowadzenie w okresie realizacji projektu  56 jednostek zajęć sportowych dla każdej grupy.

W tym roku do programu zakwalifikowało się 8 grup w 4 szkołach podstawowych Gminy Wołów:

Wersja XML