Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Gmina Wołów ponownie przystąpiła do programu „Szkolny Klub Sportowy”

15480766231000_o-programie.png

Program „Szkolny Klub Sportowy” jest skierowany do uczniów szkół bez względu na wiek, płeć oraz sprawność fizyczną. Ma on na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie pozalekcyjnych zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego  w danej szkole.

Program polega na zorganizowaniu i prowadzeniu w okresie 15.02.2021-30.11.2021, systematycznych zajęć sportowych. Zajęcia powinny odbywać się 2 razy w tygodniu dla każdego uczestnika, w 60-minutowych jednostkach ćwiczebnych, w grupach minimum 15-osobowych. Obowiązkowe jest przeprowadzenie w okresie realizacji projektu  56 jednostek zajęć sportowych dla każdej grupy.

W tym roku do programu zakwalifikowało się 8 grup w 4 szkołach podstawowych Gminy Wołów:

Wersja XML