Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Lubiąż, ul. księcia Bolesława Wysokiego 9/8, dz. nr 92/7 AM-1

W Y K A Z

Zgodnie z art. 35 ustawy dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) Burmistrz Gminy Wołów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Lubiąż, ul. Księcia Bolesława Wysokiego 9/8 – lokal mieszkalny

 - przeznaczony do sprzedaży dla dotychczasowego najemcy

Działka nr 92/7 AM 1 o pow. 0,0197 ha, Księga Wieczysta WR1L/00037482/1

Lokal mieszkalny nr 8 o pow. 43,10 m² położony na drugim piętrze budynku składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju.

Do lokalu przynależy piwnica o pow. 4,50 m²

Z lokalem związany jest udział w częściach wspólnych nieruchomości - 1050/10000

Forma zbycia – przeniesienie własności.

Cena nieruchomości – 74.800,00 zł.

Wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Wołowie.

Wyznacza się termin do 22.07.2021 r. na złożenie wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 wyżej cytowanej ustawy.

Szczegółowe informacje – Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Wołowie, Rynek 34, pokój nr 14, tel. 71/319 13 45.

Sporządzono w 3 egzemplarzach.

Wersja XML