Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konferencja dotycząca Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej

konferencja SIM.jpeg

Gmina Wołów była organizatorem konferencji dotyczącej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej (SIM). 

W ratuszu gościliśmy wiceprezesa Krajowego Zasobu Nieruchomości - Michała Srokę, Społecznego Doradcę Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii - Piotra Dytkę. Spotkanie dotyczyło m. in. możliwości pozyskania środków na realizację wspólnych inwestycji mieszkaniowych w ramach SIM.
Misją Krajowego Zasobu Nieruchomości jest wspieranie polityki mieszkaniowej przez bliższą współpracę z samorządami. W konferencji online udział wzięło około 30 przedstawicieli Samorządów Okręgu Wrocławskiego.

Wersja XML