Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Termin złożenia PIT za 2019 r.

30.04.2020 – to ustawowy termin do złożenia zeznań za 2019r., który nie uległ zmianie 

W związku z ogłoszonym stanem epidemii, przepisy tzw. tarczy antykryzysowej wskazuję, że jeżeli do:

31.05.2020 -  zostanie złożone zeznanie za rok 2019, tj. po upływie terminu ustawowego, oraz

31.05.2020 – zostanie wpłacony podatek wynikający z rozliczenia rocznego wówczas jest to równoznaczne ze złożeniem tzw.  ”czynnego żalu”

W przypadku spełnienia obu w/w przesłanek łącznie organ podatkowy nie będzie stosował sankcji za złożenie i wpłatę podatku po terminie.

Ponadto, w związku z COVID-19, od wpłat dokonanych.

W okresie od 01.05.2020 do 01.06.2020  na poczet zaległości podatkowych wynikających z zeznań za 2019 r. odsetki za zwłokę nie będą naliczane.

 

Krystyna Tudrujek

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wołowie

Wersja XML