Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

O remontach dróg w Wołowie

Wizyta Tymoteusza Myrdy.jpeg

W ubiegły piątek Wołów odwiedził Tymoteusz Myrda, członek zarządu Województwa Dolnośląskiego, który sprawdzał postęp prac w związku z realizacją trzeciego etapu przebudowy drogi wojewódzkiej nr 338 w Wołowie.

Inwestycja jest współfinansowana ze środków Województwa Dolnośląskiego. W spotkaniu udział brał burmistrz Dariusz Chmura i wiceburmistrz Jan Janas, dyrektor Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei Leszek Loch oraz prezes Przedsiębiorstwa Wodno - Kanalizacyjnego w Wołowie Rafał Borzyński, które obecnie prowadzi prace związane z nową siecią wodociągową na odcinku ul. Kościuszki. Wszystkie prace prowadzone są zgodnie z wyznaczonym harmonogramem.
Wizyta była również okazją do rozmów dotyczących konieczności wyremontowania ulicy Witosa w Wołowie, która stanowi znaczący łącznik między dwoma drogami wojewódzkimi: nr 338 oraz 340 (w kier. Ścinawy i Lubina).

Wersja XML