Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Miliony z Unii Europejskiej

Brak opisu obrazka

W maju obchodzimy Dzień Unii Europejskiej. Gmina Wołów w ciągu ostatniej dekady z samych funduszy unijnych pozyskała kwotę blisko 35 milionów złotych dofinansowań na inwestycje, realizację projektów edukacyjnych i społecznych. 

Gmina Wołów co roku pozyskuje środki zewnętrzne z funduszy unijnych, tym samym polepszając warunki w jakich żyją nasi mieszkańcy. Dzięki otrzymanym do tej pory środkom zostały przebudowane drogi, kanalizacja, otoczenie i sam budynek dworca PKP w Wołowie czy też została wybudowana ścieżka rowerowa Wołów - Lubiąż. 
W tym krótkim filmie pokazujemy zaledwie kilka z wielu inwestycji i projektów, które zrealizowaliśmy właśnie dzięki Unii Europejskiej:

W tym roku kalendarzowym dofinansowania z UE dla naszego samorządu wyniosą blisko 5 milionów złotych:

 272 253,68 zł dofinansowania na usługę indywidualnego transportu door-to-door dla najbardziej potrzebujących mieszkańców naszej gminy,

 887 499,36 zł dofinansowania na wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców,

 1 098 171,85 zł dofinansowania na realizację projektu edukacyjnego "Przedszkole na celujący",

 2 704 188,61 zł dofinansowania na modernizację istniejącego oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie gminy (wymiana blisko 2 300 opraw oświetleniowych).

Wersja XML