Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg na budowę wiaduktu

Jeszcze pod koniec ubiegłego tygodnia został ogłoszony przetarg na budowę Śródmiejskiego Obejścia Wołowa (ŚOW) wraz z wiaduktem nad linią kolejową nr 273 w trybie zaprojektuj i zbuduj. Termin składania ofert upływa 24 maja.

 Przypominamy, że Gmina Wołów otrzymała 20 milionów złotych na budowę wiaduktu kolejowego wraz ze Śródmiejskim Obejściem Wołowa w ramach konkursu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. To największa kwota przyznanego dofinansowania w aktualnym naborze wniosków z Dolnego Śląska.
Szacowany koszt budowy wiaduktu i ŚOW to 16 milionów złotych.  Wiadukt będzie budowany kilkaset metrów od przejazdu kolejowego na ul. Leśnej, w kierunku Łososiowic. Wjazd zostanie zaplanowany od strony tartaku i skrzyżowania ulic Kościuszki – Leśna. Śródmiejskie Obejście Wołowa, zintegrowane z wiaduktem, będzie prowadzić przez teren ogródków działkowych i połączy się z rondem Canteleu przy ul. Korzeniowskiego.
W zakres inwestycji wchodzi m.in. budowa nowej jezdni, budowa wiaduktu, przebudowa istniejących skrzyżowań, budowa chodników i ciągu pieszo - rowerowego, odwodnienia, oświetlenia ulicznego, przepustów oraz przebudowa kolidującego uzbrojenia.
Szczegóły: https://platformazakupowa.pl/transakcja/455439

Śródmiejskiego Obejścia Wołowa 7.jpeg

Śródmiejskiego Obejścia Wołowa 2.jpeg

Śródmiejskiego Obejścia Wołowa 3.jpeg

Śródmiejskiego Obejścia Wołowa 1.jpeg

Wersja XML