Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dodatkowe zajęcia rekreacyjno-sportowe w SP w Starym Wołowie

Po kilku tygodniach siedzenia przed monitorem komputera i uczestniczenia w lekcjach wychowania fizycznego on-line uczniowie klasy 1 Szkoły Podstawowej w Starym Wołowie mogą znów wziąć udział w zajęciach sportowych na sali gimnastycznej lub boisku szkolnym.

            W ramach projektu “Zmieniam postawę ciała aktywnie, kiedy do sportu podchodzę pozytywnie”, dofinansowywanego ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów przekazanych przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, uczniowie korzystają z dodatkowych zajęć rekreacyjno-sportowych z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej. Mają one zachęcać dzieci do regularnej aktywności fizycznej, jak również kształtować podstawowe nawyki ruchowe związane z prawidłową postawą ciała.

 

 

 

Wersja XML