Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania

informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych dla inwestycji "Budowa ciągu pieszo - rowerowego przy drodze wojewódzkiej nr 338 na odcinku Wołów - Stary Wołów

 

PDF20210504155028085.pdf (83,25KB)

Wersja XML