Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zawiadamiam, że toczy się postępowanie administracyjne w sprawie o ustalenie wysokości odszkodowania na rzecz m.in. spadkobierców Haliny Bechter, z tytułu wygaszenia prawa użytkowania wieczystego.

 

PDFObwieszczenie 1.pdf

Wersja XML