Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Wołowie w dniu 4 maja 2021 r. (wtorek) o godz. 14.30

                  Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz § 25 ust.5 Statutu Gminy Wołów (Dz.U.Woj.Doln.z 2 lipca 2019r. poz.4113) zwołuję Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Wołowie na dzień  4 maja 2021r. (wtorek) o godz. 14.30 w Sali Widowiskowej Wołowskiego Ośrodka Kultury w Wołowie, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 6, 56-100 Wołów.

 

Porządek obrad Sesji Rady Miejskiej w Wołowie w dniu 4 maja 2021 r.

 

 1. Otwarcie obrad Sesji Rady Miejskiej w Wołowie.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:
 1. zmiany uchwały nr XXXI/255/2021 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego
 2. zmiany uchwały nr XXX/247/2020 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wołów na lata 2021 – 2035
 3. zmiany uchwały nr XXX/248/2020 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Gminy Wołów na 2021 rok
 1. Interpelacje i zapytania Radnych.
 2. Wolne wnioski i informacje.
 3. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady.
 4. Zamknięcie obrad Sesji Rady Miejskiej w Wołowie.

PDFBRM.0002.34.2021.MP.pdf

Wersja XML