Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wołów

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wołów w zakresie kultury, sztuki,ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2020.

Wyniki

Wersja XML