Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie otwartego konkursu na realizację zadań publicznych Gminy Wołów w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2021

Zarządzenie nr 79/2021 Burmistrza Gminy Wołów z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadań publicznych Gminy Wołów w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2021.

DOCXOFERTA-REALIZACJI-ZADANIA-PUBLICZNEGO.docx
PDFzarządzenie kultura.pdf
DOCkarta oceny formalnej-2 kultura.doc
DOCXkarta oceny merytorycznej 2021.docx
 

Wersja XML