Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Gmina Wołów przystąpiła do opracowania aktualizacji „Programu usuwania azbestu z terenu Gminy Wołów na lata 2021-2032”

Drogi Mieszkańcu!

Gmina Wołów przystąpiła do opracowania aktualizacji „Programu usuwania azbestu z terenu Gminy Wołów na lata 2021-2032” oraz aktualizacji Inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest. W tym celu w najbliższych dniach Inwentaryzacji poddane będą wszystkie wyroby zawierające azbest na terenie gminy, które w większości stanowią pokrycia dachowe budynków oraz zdemontowane płyty zalegające na posesjach.

Inwentaryzacja zostanie przeprowadzona w warunkach terenowych, tak zwany spis z natury, przez firmę „URBANIKA JAN KOMOROWSKI”, ul. Wykopy 11, 60-001 Poznań. Pracownicy dokonujący spisu będą posiadali imienne upoważnienia z numerem dowodu osobistego, podpisane przez Burmistrza Gminy Wołów.

Zwracamy się z prośbą do osób fizycznych i prawnych, które wykorzystują na swoich nieruchomościach wyroby zawierające azbest o umożliwienie wykonania inwentaryzacji oraz udzielenie niezbędnych w tym zakresie informacji. Zarządców obiektów, w których występują ukryte formy azbestu oraz mieszkańców posiadających na swoich nieruchomościach zdemontowane i magazynowane odpady zawierające azbest prosimy o zgłaszanie tego faktu na adres: lub pod nr tel. 71 319 13 21 lub 71 319 13 13.

Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy umożliwi pozyskanie zewnętrznych środków finansowych na unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Wołowie pod nr tel. 71 319 13 21 lub pisząc na adres email: agnieszka.dunal@wolow.pl.

Wersja XML