Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nowe miejsca parkingowe, remont świetlicy i budowa oświetlenia

Brak opisu obrazka

Do budżetu Gminy Wołów zostały wpisane kolejne inwestycje.

Radni Rady Miejskiej w Wołowie większością głosów „za” uchwalili kolejne zmiany w budżecie gminy. I tak kwota 40 000 zł została zabezpieczona na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę nowych miejsc parkingowych w obrębie wołowskiego Rynku. Teren, który zostanie zagospodarowany na miejsca postojowe i drogi manewrowe to podwórko dawnych koszar. Projektując parking chcemy wykorzystać maksymalnie ten obszar.

W uchwale zmieniającej budżet została wpisana kolejna inwestycja – budowa oświetlenia drogowego przy ul. Nadodrzańskiej za kwotę 44 000 zł. Z kolei kwota 60 000 zł została zaplanowana na remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Gliniany.

Wersja XML