Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wołów w zakresie wsparcia i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2021

W ramach konkursu ogłoszonego Zarządzeniem Nr 25/2021 Burmistrza Gminy Wołów z dnia 8 lutego 202l r. do Urzędu Miejskiego w Wołowie wpłynęły 23 oferty:

PDFZarzadenie 252021 wyniki.pdf

Wersja XML