Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Lubiąż, ul. Ogrodowa 2/9 lokal mieszkalny, dz. nr 628/22 AM-3

W Y K A Z

Zgodnie z art. 35 ustawy dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) Burmistrz Gminy Wołów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

 

Lubiąż, ul. Ogrodowa 2/9 lokal mieszkalny

Dz. nr 628/22 Am 3 o pow. 387 m² Księga Wieczysta WR1L/00037483/8

Lokal mieszkalny nr 9 o pow. 58,88 m2 położony na pierwszym piętrze budynku składa się z: trzech pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki i wc.

Do lokalu przynależy piwnica o pow. 4,72 m²

Z lokalem związany jest udział w częściach wspólnych nieruchomości – 737/10000

 

Forma zbycia – przeniesienie własności.

Cena nieruchomości – 99.000,00 zł.

Wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Wołowie.

Wyznacza się termin do 21.04.2021 r. na złożenie wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 wyżej cytowanej ustawy.

Szczegółowe informacje – Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Wołowie, Rynek 34, pokój nr 14, tel. 71/319 13 14.

Wersja XML