Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania na wniosek złożony przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Wołów

Informacja o wszczęciu postępowania na wniosek złożony przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Wołów. W sprawie pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną w zakresie poboru wód podziemnych z otworów czwartorzędowych, za pośrednictwem studni głębinowej.

PDFInformacja Wody Polskie WR.ZUZ.5.4210.791.2020.SM.pdf

Wersja XML