Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu

Brak opisu obrazka


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołowie informuje, że z początkiem roku 2021 weszły w życie przepisy umożliwiające przyznanie najemcom i podnajemcom lokali mieszkalnych dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.

Zainteresowanych Państwa skorzystaniem z tej formy wsparcia informujemy, że wnioski można składać do 31 marca 2021r.

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu

Przysługuje osobom spełniającym łącznie poniższe warunki:
1) są najemcami lub podnajemcami lokali mieszkalnych i najmowały albo podnajmowały lokal mieszkalny przed dniem 14 marca 2021r.,
2) zostanie im przyznany dodatek mieszkaniowy,
3) średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku jest co najmniej o 25% niższy niż średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego najemcy osiągnięty w 2019 r.
4) nie przysługiwał im wcześniej dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu.

Gdzie można złożyć wniosek?

Osobiście, w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wołowie, przy ul. Trzebnickiej 6 od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 15:00. 
Podstawa prawna:

Wersja XML