Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Oferty inwestycyjne

Szczegółowe informacje o nieruchomościach i procedurach ich sprzedaży można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Wołowie – przybudówka B Ratusza, pokój nr 14, telefonicznie pod numerami 71/ 3191315, 71/3191314. Ponadto z wykazami nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i z ogłoszeniami o przetargach można zapoznać się na stronie www.bip.wolow.pl, na tablicy ogłoszeń w przebudówce B Ratusza i w prasie lokalnej.

Lokalizacja

Nr działki

Pow.

Forma użytkowania

Przeznaczenie terenu w MPZP

Wołów,

ul. T. Kościuszki

10/1 Am 47

23045 mkw

Zabudowana obiektami po gospodarstwie szkolnym

U – teren usług

Wołów,

ul. Polna

9/13, 9/11, 9/19, 8/6 Am 25

13977 mkw

Niezabudowana

AG - Tereny aktywności gospodarczej

Wołów,

ul. Bociania

25/29 Am 51

3587 mkw

Niezabudowana

AG - Tereny aktywności gospodarczej

Wołow,

ul. M. Skłodowskiej - Curie

25/30 Am 51

3541 mkw

Niezabudowana

AG - Tereny aktywności gospodarczej

Lipnica

229

10040 mkw

Niezabudowana

AG - Tereny aktywności gospodarczej

Pełczyn

679/8

13202 mkw

Niezabudowana

AG - Tereny aktywności gospodarczej

Prawików

164/4

3000 mkw

Niezabudowana

P – Tereny działaności przemysłowej

Prawików

164/5

7843 mkw

Niezabudowana

P – Tereny działaności przemysłowej

Wołów,

ul. Bociania

25/3 Am 51

1388 mkw

Niezabudowana

MN - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Wołów,

ul. Bociania / Sokola

25/33 Am 51

1277 mkw

Niezabudowana

MN - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Wołów,

ul. Bociania

25/35 Am 51

1145 mkw

Niezabudowana

MN - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Wołów,

ul. Sokola

25/36 Am 51

1554 mkw

Niezabudowana

MN - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Wołów,

ul. Bociania

25/27 Am 51

863 mkw

Niezabudowana

MN - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Wołów

ul. Gołębia

25/67 Am 51

1258 mkw

Niezabudowana

MN - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Wołów,

ul. M. Skłodowskiej – Curie

21 Am 51

0,0884 mkw

Niezabudowana

MN - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Wołów,

ul. J Giedroycia

16/105 Am 50

1290 mkw

Niezabudowana

MN - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Wołów,

ul. S. Lema

16/104 Am 50

1195 mkw

Niezabudowana

MN - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Wołów,

ul. J. Kaczmarskiego

16/54 Am 50

0,1278 mkw

Niezabudowana

MN - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Wołów,

ul. Miła

5/5 Am 46

925 mkw

Niezabudowana

MN - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Wołów,

ul. Słonecznikowa

2/7 Am 23

1321 mkw

Niezabudowana

MN - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Wołów,

ul. Ścinawska

8/14 Am 25

1361 mkw

Niezabudowana

MN - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Boraszyn

53/3

2207 mkw

Niezabudowana

MNR - Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej

Boraszyn

53/4

2100 mkw

Niezabudowana

MNR - Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej

Boraszyn

91/7

1147 mkw

Niezabudowana

MNR - Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej

Boraszyn

91/8

1294 mkw

Niezabudowana

MNR - Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej

Bożeń

35/6

1362 mkw

Niezabudowana

MNR - Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej

Dębno

185/2

1109 mkw

Niezabudowana

MNR - Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej

Garwół

133/7

1641 mkw

Niezabudowana

MNR - Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej

Garwół

133/8

1579 mkw

Niezabudowana

MNR - Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej

Gliniany

395/6

1390 mkw

Niezabudowana

MNR - Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej

Gliniany

395/5

1390 mkw

Niezabudowana

MNR - Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej

Golina

112/4

1900 mkw

Niezabudowana

MNR - Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej

Golina

112/5

1900 mkw

Niezabudowana

MNR - Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej

Gródek

62/6

1633 mkw

Niezabudowana

MNR - Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej

Krzydlina Mała

191

645 mkw

Zabudowana budynkiem gospodarczym o pow. 220 mkw

MNR - Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej

Krzydlina Mała

179

1578 mkw

Niezabudowana

MNR - Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej

Krzydlina Mała

180

1858 mkw

Niezabudowana

MNR - Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej

Krzydlina Mała

181

1400 mkw

Niezabudowana

MNR - Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej

Lubiąż ul. A.Mickiewicza

88/3

1168 mkw

Niezabudowana

MNR - Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej

Lubiąż

ul. Piastowska

284/2

433 mkw

Niezabudowana

MNR - Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej

Lubiąż

ul. Niecała

276/21

621 mkw

Niezabudowana

MNR - Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej

Lubiąż

ul. A. Mickiewicza

1066/10

1505 mkw

Niezabudowana

MNR - Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej

Lubiąż ul. Ogrodowa

621/26

952 mkw

Niezabudowana

MN - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Lubiąż ul. Ogrodowa

621/28

639 mkw

Niezabudowana

MN- Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Lubiąż ul. Ogrodowa

621/29

806 mkw

Niezabudowana

MN - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Lubiąż ul. Ogrodowa

621/25

676 mkw

Niezabudowana

MN - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Lubiąż ul. Ogrodowa

621/30

826 mkw

Niezabudowana

MN - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Lubiąż ul. Ogrodowa

621/31

938 mkw

Niezabudowana

MN - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Lubiąż ul. Ogrodowa

627/3

1182 mkw

Niezabudowana

MN - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Lubiąż ul. Ogrodowa

627/4

1175 mkw

Niezabudowana

MN - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Lubiąż ul. Ogrodowa

627/5

1097 mkw

Zabudowana 2 budynkami gospodarczymi o łącznej pow. 43 mkw

MN - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Lubiąż ul. Ogrodowa

627/6

1303 mkw

Zabudowana budynkiem gospodarczym o pow.17 mkw

MN - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Łososiowice

58/3

1392 mkw

Niezabudowana

MNR - Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej

Łososiowice

92/5

2567 mkw

Niezabudowana

MNR - Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej

Łososiowice

92/4

2565 mkw

Niezabudowana

MNR - Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej

Miłcz

202/5

900 mkw

Niezabudowana

MNR - Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej

Miłcz

202/6

975 mkw

Niezabudowana

MNR - Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej

Miłcz

202/4

900 mkw

Niezabudowana

MNR - Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej

Mojęcice

226/2

1339 mkw

Niezabudowana

MNR - Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej

Mojęcice

196

287 kmw

Zabudowana budynkiem o pow. 41 m2

MNR - Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej

Mojęcice

362/3

899 mkw

Zabudowana budynkiem gospodarczym o pow. 149

MNR - Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej

Pełczyn

241/6

598 mkw

Niezabudowana

MNR - Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej

Pełczyn

234/3

1398 mkw

Niezabudowana

MNR - Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej

Pierusza

40/4

1300 mkw

Niezabudowana

MNR - Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej

Pierusza

40/5

1726 mkw

Niezabudowana

MNR - Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej oraz Rz - tereny rolnicze z dopuszczeniem zabudowy zagrodowej

Prawików

160/11

1024 mkw

Niezabudowana

MNR - Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej

Prawików

156/3

1641 mkw

Niezabudowana

MNR - Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej

Prawików

156/4

1296 mkw

Niezabudowana

MNR - Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej

Rataje

103/10

1500 mkw

Niezabudowana

MNR - Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej

Rataje

103/11

1500 mkw

Niezabudowana

MNR - Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej

Siodłkowice

127/4

798 mkw

Niezabudowana

MNR - Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej

Sławowice

65/3

1355 mkw

Niezabudowana

MNR - Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej

Stary Wołów

228/11

1275 mkw

Niezabudowana

MNR - Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej

Uskorz Wielki

268/5

2958 mkw

Niezabudowana

MNR - Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej

Wróblewo

73/3

1993 mkw

Niezabudowana

MNR - Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej

Wróblewo

73/4

1940 mkw

Niezabudowana

MNR - Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej

Nieszkowice

145/2

3595 mkw

Niezabudowana

RM - Tereny zabudowy zagrodowej oraz RŁ- tereny rolnicze

 

Aktualizacja: 11.08.2020 r. 

Wersja XML