Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Oferty inwestycyjne

Szczegółowe informacje o nieruchomościach i procedurach ich sprzedaży można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Wołowie – przybudówka B Ratusza, pokój nr 14, telefonicznie pod numerami 71/ 3191315, 71/3191314. Ponadto z wykazami nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i z ogłoszeniami o przetargach można zapoznać się na stronie www.bip.wolow.pl, na tablicy ogłoszeń w przebudówce B Ratusza i w prasie lokalnej.

PDFtabela ofert 2021 lipiec 2021-1.pdf

Lokalizacja

Nr działki

Pow.

Forma użytkowania

Przeznaczenie terenu w MPZP

Wołów,

ul. T. Kościuszki

10/1 Am 47

23045 mkw

Zabudowana obiektami po gospodarstwie szkolnym

U – teren usług

Wołów,

ul. Polna

9/13, 9/11, 9/19, 8/6 Am 25

13977 mkw

Niezabudowana

AG - Tereny aktywności gospodarczej

Wołów,

ul. Polna

8/12 Am 25

1565 mkw

Niezabudowana

P – teren działalności przemysłowej

Wołów,

ul. gen. W. Ikorskiego

162 Am 28

479 mkw

Niezabudowana

U – teren usług

Pełczyn

679/14 Am3

3462 mkw

Niezabudowana

AG - Tereny aktywności gospodarczej

Pełczyn

679/15 Am3

4921 mkw

Niezabudowana

AG - Tereny aktywności gospodarczej

Pełczyn

679/16 Am3

4457 mkw

Niezabudowana

AG - Tereny aktywności gospodarczej

Wołów

ul. Gliniana, Stawowa, Słoneczna

8/11, 8/9 i 8/6 Am 38

14359 mkw

Niezabudowana

MWU – Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami

Wołów,

ul. Słoneczna

8/8 Am 38

2431 mkw

Niezabudowana

MWU – Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami

Wołów

ul. Kąpielowa

58/27 Am 35

335 mkw

Niezabudowana

MM – teren zabudowy mieszanej, wielorodzinnej, usługowej

Wołów,

ul. M.Skłodowskiej - Curie

16/88 Am 50

1758 mkw

Niezabudowana

MN - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Wołów,

ul. Dębowa

57/6 Am 44

1065 mkw

Niezabudowana

MN - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Boraszyn

53/3

2207 mkw

Niezabudowana

MNR - Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej

Boraszyn

53/4

2100 mkw

Niezabudowana

MNR - Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej

Boraszyn

91/7

1147 mkw

Niezabudowana

MNR - Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej

Boraszyn

91/8

1294 mkw

Niezabudowana

MNR - Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej

Bożeń

321/4

954 mkw

Niezabudowana

MNR - Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej

Dębno

185/2

1109 mkw

Niezabudowana

MNR - Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej

Garwół

133/7

1641 mkw

Niezabudowana

MNR - Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej

Garwół

133/8

1579 mkw

Niezabudowana

MNR - Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej

Gliniany

395/6

1390 mkw

Niezabudowana

MNR - Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej

Gliniany

395/5

1390 mkw

Niezabudowana

MNR - Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej

Gródek

62/6

1633 mkw

Niezabudowana

MNR - Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej

Krzydlina Mała

191

645 mkw

Zabudowana budynkiem gospodarczym o pow. 220 mkw

MNR - Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej

Krzydlina Mała

179

1578 mkw

Niezabudowana

MNR - Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej

Krzydlina Mała

180

1858 mkw

Niezabudowana

MNR - Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej

Krzydlina Mała

181

1400 mkw

Niezabudowana

MNR - Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej

Krzydlina Wielka

494

1214 mkw

Niezabudowana

MNR - Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej

Krzydlina Wielka

219

1693 mkw

Niezabudowana

MNR - Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej

Lubiąż ul. A.Mickiewicza

88/3

1168 mkw

Niezabudowana

MNR - Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej

Lubiąż

ul. Piastowska

284/2

433 mkw

Niezabudowana

MNR - Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej

Lubiąż

ul. Niecała

276/21

621 mkw

Niezabudowana

MNR - Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej

Lubiąż

ul. Niecała

276/22

527 mkw

Niezabudowana

MNR - Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej

Lubiąż

ul. A. Mickiewicza

1066/10

1505 mkw

Niezabudowana

MNR - Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej

Lubiąż ul. Ogrodowa

621/23

840 mkw

Niezabudowana

MN - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Lubiąż ul. Ogrodowa

621/26

952 mkw

Niezabudowana

MN - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Lubiąż ul. Ogrodowa

621/28

639 mkw

Niezabudowana

MN- Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Lubiąż ul. Ogrodowa

621/29

806 mkw

Niezabudowana

MN - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Lubiąż ul. Ogrodowa

621/25

676 mkw

Niezabudowana

MN - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Lubiąż ul. Ogrodowa

621/30

826 mkw

Niezabudowana

MN - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Lubiąż ul. Ogrodowa

621/31

938 mkw

Niezabudowana

MN - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Lubiąż ul. Ogrodowa

627/4

1175 mkw

Niezabudowana

MN - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Lubiąż ul. Ogrodowa

627/5

1097 mkw

Zabudowana 2 budynkami gospodarczymi o łącznej pow. 43 mkw

MN - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Lubiąż ul. Ogrodowa

627/6

1303 mkw

Zabudowana budynkiem gospodarczym o pow.17 mkw

MN - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Łososiowice

29

1700 mkw

Niezabudowana

MNR - Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej

Miłcz

202/5

900 mkw

Niezabudowana

MNR - Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej

Miłcz

202/6

975 mkw

Niezabudowana

MNR - Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej

Miłcz

202/4

900 mkw

Niezabudowana

MNR - Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej

Mojęcice

226/2

1339 mkw

Niezabudowana

MNR - Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej

Mojęcice

196

287 kmw

Zabudowana budynkiem o pow. 41 m2

MNR - Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej

Mojęcice

362/3

899 mkw

Zabudowana budynkiem gospodarczym o pow. 149

MNR - Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej

Pełczyn

241/6

598 mkw

Niezabudowana

MNR - Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej

Pełczyn

234/3

1398 mkw

Niezabudowana

MNR - Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej

Pierusza

40/4

1300 mkw

Niezabudowana

MNR - Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej

Pierusza

40/5

1726 mkw

Niezabudowana

MNR - Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej oraz Rz - tereny rolnicze z dopuszczeniem zabudowy zagrodowej

Prawików

156/3

1641 mkw

Niezabudowana

MNR - Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej

Prawików

156/4

1296 mkw

Niezabudowana

MNR - Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej

Rataje

103/10

1500 mkw

Niezabudowana

MNR - Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej

Rataje

103/11

1500 mkw

Niezabudowana

MNR - Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej

Siodłkowice

127/4

798 mkw

Niezabudowana

MNR - Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej

Stobno

85/2

670 mkw

Zabudowana budynkiem gospodarczym

MNR - Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej

Tarchalice

629/5

1197 mkw

Niezabudowana

MNR - Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej

Uskorz Wielki

268/5

2958 mkw

Niezabudowana

MNR - Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej

Wróblewo

73/3

1993 mkw

Niezabudowana

MNR - Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej

Wróblewo

73/4

1940 mkw

Niezabudowana

MNR - Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej

Prawików

202/3 i 202/4

6186 mkw

Niezabudowana

R – Tereny rolnicze

Prawików

166/1

4715 mkw

Niezabudowana

R – Tereny rolnicze

Wołów

12 Am 10

2498 mkw

Niezabudowana

R – Tereny rolnicze

 

Aktualizacja: 13.07.2021 r. 

Wersja XML