Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania

postępowanie na wniosek złożony przez spółkę Kotar Sp. z o.o., ul. Kościuszki 33, 56-100 Wołów, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego Wołów Sp. z o.o., ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, powstających podczas procesów technologicznych w Zakładzie produkcyjnym zlokalizowanym przy ul. Kościuszki 33 w Wołowie.

PDFwszczęcie postępowanie Kotar.pdf (53,80KB)

Wersja XML