Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Darmowy transport dla potrzebujących w Gminie Wołów

TAXI0.png

Osoby niepełnosprawne i seniorzy z terenu Gminy Wołów będą mogli niebawem skorzystać z darmowej taksówki społecznej. Taka usługa ma pomóc osobom potrzebującym w dotarciu np. do przychodni czy urzędu. Wyjaśniamy, na czym polegać będzie usługa door-to-door na naszym terenie.

Projekt jest dedykowany najbardziej potrzebującym członkom naszej lokalnej społeczności, którzy ze względu na problemy związane ze stanem zdrowia trafiają na co dzień na bariery, które uniemożliwiają im np. integrację ze społeczeństwem, dotarcie do lekarza. Przez brak mobilności osoby te nie mają możliwości odnalezienia się na lokalnym rynku pracy, czują się samotne, niepotrzebne i nie są w stanie zadbać o swoje zdrowie.

Usługa darmowego transportu na terenie Gminy Wołów została w 100% dofinansowana z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Wartość zadania opiewa na kwotę ponad 680 000 zł.

Założeniem przedsięwzięcia jest zwiększenie mobilności osób niepełnosprawnych oraz mieszkańców powyżej 60. roku życia. Transport door-to-door (z ang. „od drzwi do drzwi”) będzie realizować na zlecenie Gminy Wołów Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wołowie. W ramach przygotowań do usługi zakupione zostaną busy, zatrudnieni kierowcy, jak również asystenci, którzy będą pomagać mieszkańcom w przedostaniu się z domu do busa, a następnie z busa do miejsca docelowego.

Cel przejazdu musi być związany z aktywizacją społeczno – zawodową użytkownika/użytkowniczki usługi. Celem realizacji powyższej usługi jest:
- aktualizacja społeczna, w tym nabycie, przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej m.in. poprzez udział w zajęciach, dostęp do kultury, spotkania integracyjne.
 - aktywizacja zawodowa, w tym utrzymanie zatrudnienia, pomoc w wyborze lub zmianie zawodu, wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy.
- edukacyjny wzrost poziomu wykształcenia, dostosowanie wykształcenia do potrzeb lokalnego rynky pracy,
- zdrowotny: wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie lub powodujących oddalenie od rynku pracy praz dostęp do usług zdrowotnych w tym rehabilitacyjnych.

Każda osoba potrzebująca transportu będzie mogła zamówić taksówkę społeczną w formie telefonicznej, elektronicznej bądź za pośrednictwem poczty tradycyjnej. W założeniu darmowy transport będzie funkcjonował od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30. Planowany termin rozpoczęcia pracy taksówki społecznej to czerwiec tego roku.
W kolejnych publikacjach będziemy szczegółowo informować o zasadach funkcjonowania taksówki społecznej na terenie Gminy Wołów.
 

 


 

Wersja XML