Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXXI Sesja Rady Miejskiej w Wołowie w dniu 20 stycznia 2021 r.

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) zwołuję Sesję Rady Miejskiej w Wołowie na dzień 20 stycznia 2021 r. (środa) o godz. 13.00 w Sali Widowiskowej Wołowskiego Ośrodka Kultury w Wołowie, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 6, 56-100 Wołów.

Porządek obrad Sesji Rady Miejskiej w Wołowie w dniu 20 stycznia 2021 r.

 

 1. Otwarcie obrad Sesji Rady Miejskiej w Wołowie.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacja o podpisaniu protokołu z Sesji Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30 grudnia 2020 r.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Gminy Wołów z działalności za okres 17.12.2020 – 8.01.2021 oraz z wykonania uchwał.
 5. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wołowie za rok 2020.
 6. Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Wołowie za rok 2020.
 7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Wołów za rok szkolny 2019/2020
 8. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:

 

 1. zmiany uchwały nr XXI/178/2020 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego
 2. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego
 3. zmiany uchwały nr XXX/247/2020 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wołów na lata 2021 – 2035.
 4. zmiany uchwały nr XXX/248/2020 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Gminy Wołów na 2021 rok.
 5.  rozpatrzenia petycji z dnia 10 grudnia 2020 r.

 

 1. Interpelacje i zapytania Radnych.
 2. Wolne wnioski i informacje.
 3. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady.
 4. Zamknięcie obrad Sesji Rady Miejskiej w Wołowie.

PDFBRM.0002.31.2021.pdf

Wersja XML