Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY WOŁÓW

zawiadamiam

że w dniu 30.12.2020 r. została wydana decyzja nr 75/2020 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1114D na odcinku Nieszkowice – Pełczyn” wszczętego na wniosek z dnia 22.10.2020 r. złożony przez pełnomocnika Krzysztofa Sędziaka w imieniu inwestora Powiat Wołowski, pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów.

PDFobwieszczenie Nieszkowice-Pełczyn.pdf

Wersja XML