Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dotacja dla Gminy Wołów na usuwanie azbestu

Gmina Wołów kolejny raz otrzymała dotację na usuwanie wyrobów zawierających azbest. Zadanie pn. „Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wołów – Etap IX” zrealizowano przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Dzięki dofinansowaniu mieszkańcy Gminy mogli w 2020 r. skorzystać z demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest. np. pokrycia dachowego. Zadanie wykonane zostało przez firmę Logistyka Odpadów Azbestowych Sp. z o. o. Sp. k., ul. Szklana 20, 43-300 Bielsko-Biała, z którą Gmina Wołów podpisała umowę.

Usunięto 41,802 Mg (ton) wyrobów zawierających azbest, a koszt realizacji tego przedsięwzięcia wyniósł 38 430,50 zł. Usunięte odpady zawierające azbest zostały unieszkodliwione poprzez składowanie na składowisku odpadów w m. Dobrów, gmina Tuczępy. Wysokość przyznanej dotacji wyniosła 29 261,40 zł. Pozostały koszt to środki z budżetu gminy. Dofinansowanie wynikało z konkursu w ramach priorytetu WFOŚiGW we Wrocławiu: „Unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych, w tym odpadów zawierających azbest z uwzględnieniem działań wynikających z przyjętych programów usuwania azbestu.”

Wersja XML