Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ruszyła przebudowa drogi ul. Giedroycia w ramach przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

W ramach inwestycji zostanie wykonana jezdnia bitumiczna wraz z systemem odwodnienia w postaci rowów drogowych jak również wpustów kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem do istniejących odbiorników wód. Droga zostanie prawie na całym odcinku jednostronnie ograniczona krawężnikiem betonowym w celu sprawnego ujęcia wód deszczowych z jezdni i ich odprowadzenia w kierunku wspomnianych odbiorników.

 

 

Wersja XML