Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ważna informacja dla interesantów

Brak opisu obrazka

Burmistrz Gminy Wołów informuje, że z powodu zagrożenia epidemiologicznego, o którym mowa w  Ustawie z dnia 2 marca 2020 r.
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ( Dz.U.2020.374 ) Wydział Finansów i Budżetu Urzędu Miejskiego w Wołowie nie będzie przyjmował interesantów od dnia 19.10.2020 r. do odwołania.

W sprawach pilnych należy się kontaktować pod numerem telefonu 71 319 14 02 lub 71 319 14 05.

Dokumenty finansowe, deklaracje i pozostałą dokumentację podatkową i rozliczeniową jednostek obsługiwanych należy składać w Punkcie Obsługi Klienta w budynku przy ul. Rynek 34, 56-100 Wołów.

Wszelkiego rodzaju wzory pism znajdują się tutaj.

 

 

 

 

Wersja XML