Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wydzierżawienie stanowisk do handlu kwiatami oraz zniczami w okresie Wszystkich Świętych przy Cmentarzu Komunalnym w Wołowie

I N F O R M A C J A

Burmistrz Gminy Wołów podaje do publicznej wiadomości informację o wyznaczeniu do wydzierżawienia stanowisk do handlu kwiatami oraz zniczami w okresie Wszystkich Świętych przy Cmentarzu Komunalnym w Wołowie.

Wołów - działka nr 4/2 AM 24 o pow. 2,3985 ha KW 29443 od strony ul. Rawickiej, przy cmentarzu komunalnym

Do wydzierżawienia wyznaczonych zostanie 29 stanowisk handlowych o wymiarach 3m x 6m.

Przeznaczenie – miejsca sprzedaży zniczy i kwiatów.

Czynsz dzierżawny w okresie dzierżawy 30.10.2020 r. - 01.11.2020 r. - 112,50 zł brutto,

za każde stanowisko,

Czynsz dzierżawny będzie płatny przed podpisaniem umowy dzierżawy na konto Gminy Wołów: 06 9598 0007 0200 2013 2002 0011.

Wołów - działka nr 25 AM 18 o pow. 0,6113 ha od strony ul. Gajowej, przy cmentarzu komunalnym.

Do wydzierżawienia wyznaczonych zostanie 20 stanowisk handlowych o wymiarach 3m x 3m.

Przeznaczenie – miejsca sprzedaży zniczy i kwiatów.

Czynsz dzierżawny w okresie dzierżawy 30.10.2020 r. - 01.11.2020 r. - 112,50 zł brutto,  za każde stanowisko,

Czynsz dzierżawny będzie płatny przed podpisaniem umowy dzierżawy na konto Gminy Wołów: 06 9598 0007 0200 2013 2002 0011.

Ze względu na panującą epidemię i obowiązujące wymogi sanitarne terminy handlu mogą zostać zmienione.

Wnioski o wydzierżawienie należy składać w biurze obsługi klienta Urzędu Miejskiego w Wołowie.

Wnioski mogą składać osoby, które spełniają następujące warunki:

Szczegółowe informacje – Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami UM w Wołowie, pokój nr 14, tel. 319 13 45. Sprawę prowadzi Marek Krasowski .

Wersja XML