Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Aktualne zasady przyjmowania interesantów

Brak opisu obrazka

Zgodnie z powszechnie obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa epidemicznego przekazujemy informacje dotyczące obsługi naszych interesantów w Urzędzie Miejskim w Wołowie.

Tak jak dotychczas, obsługa klientów Urzędu Miejskiego w Wołowie odbywa się w Punkcie Obsługi Klienta i w dalszym ciągu wejście do budynku możliwe jest wyłącznie poprzez główne drzwi ratusza. Przypominamy, że każda osoba wchodząca do urzędu ma obowiązek zasłaniania ust oraz nosa, a w POK mogą przebywać maksymalnie dwie osoby jednocześnie.
Przy okazji przypominamy, że swoje sprawy w urzędzie można załatwić telefonicznie – dane kontaktowe lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej.

Po wejściu do Punktu Obsługi Klienta należy:
1. Obowiązkowo zdezynfekować dłonie,
2. Poddać się bezstykowemu pomiarowi temperatury – termometr znajduje się przy kabinie do dezynfekcji. Pomiar temperatury polega na zbliżeniu czoła do czytnika, który wyświetli temperaturę na ekranie.
3. Skorzystać z kabiny do dezynfekcji.
Przypominamy zasady działania kabiny:
-Mogą z niej korzystać osoby pełnoletnie, które mają założoną maseczkę.
-Do kabiny można wejść tylko jeśli włączone jest zielone światło.
-Po wejściu należy ustawić się na środku kabiny.
-Mrugające czerwone światło oznacza rozpoczęcie aplikacji środka dezynfekującego.
-Podczas aplikacji należy unieść ręce do góry i obracać się.
-Nie należy podnosić głowy.
-Ponowny sygnał świetlny koloru zielonego oznacza zakończenie procesu dezynfekcji.
Po tych czynnościach należy podejść do okienka pojedynczo.

Sposób obsługi interesantów:
1. Każdy klient obsługiwany jest w POK pojedynczo, bez osób towarzyszących.
2. Prosimy o przychodzenie z wypełnionymi już wnioskami/dokumentami, które można pobrać tutaj.
3. Wizyty związane z załatwieniem spraw w Urzędzie Stanu Cywilnego oraz Biurze Ewidencji Ludności możliwe są po uprzednim umówieniu się telefonicznym.
3. Jeśli klient trafi do urzędu bez umówienia, pracownik Punktu Obsługi Klienta poprosi pracownika danego wydziału o przyjście do stanowiska wydzielonego w holu głównym.


Obsługa w Przedsiębiorstwie Wodno-Kanalizacyjnym w Wołowie:

Wypełnione wnioski, odczyty, formularze, prosimy przesyłać pocztą, albo dostarczać do skrzynki podawczej w budynku Biura Obsługi Klienta w Wołowie, przy ul. Ogrodowej 16. Wnioski można też przesyłać w wersji elektronicznej na podane poniżej adresy email.
Pracownicy firm zewnętrznych mają zakaz wchodzenia do pomieszczeń służbowych. Odbiór materiałów, wszelkie dostawy, realizowane są na świeżym powietrzu, przy zachowaniu reżimu sanitarnego.
Wszelka korespondencja kierowana do firmy odbierana jest w Biurze Obsługi Klienta i kierowana jest na 24 godzinną kwarantannę.
Wstęp na teren i do pomieszczeń Przedsiębiorstwa możliwy jest tylko za zgodą Pracownika PWK Wołów. Osobom wchodzącym na teren przedsiębiorstwa mierzona jest temperatura ciała.
W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo klientów, a także pracowników PWK Wołów, prosimy o kontakt telefoniczny, e-mailowy oraz poprzez stronę www.
Dane kontaktowe:
telefon: 71 389 15 31 oraz 71 389 15 32
e-mail: bok@pwk-wolow.pl, odczyty@pwk-wolow.pl
Zachęcamy do korzystania z Elektronicznego Biura Obsługi Klienta: www.ebok.pwk-wolow.pl
Obecna sytuacja nie wpłynie w żaden sposób na zapewnienie ciągłości dostaw wody, a także odbioru ścieków.
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) informuje, że w tej chwili nie ma żadnych dowodów na przeżycie wirusa COVID-19 w wodzie do picia. WHO potwierdza, że systemy wodociągowe nie są środowiskiem, w którym może rozprzestrzeniać się koronawirus.

Obsługa w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej w Wołowie:
Ze względu na sytuację epidemiologiczną Biuro PGK Wołów oraz Biuro Obsługi Mieszkańca zostało zamknięte dla interesantów. Wszystkie sprawy możecie Państwo załatwić telefonicznie: 71 389 26 23
Jednocześnie informujemy, że przed wejściem znajduje się skrzynka podawcza dla mieszkańców do której można wrzucać wszelkiego rodzaju pisma takie jak: deklaracje, wnioski, umowy dzierżawy pojemników itp. Zachęcamy do kontaktu telefonicznego oraz do korzystania ze skrzynki podawczej. 
Przypominamy, że usterkę lub awarię można zgłosić tutaj.

 

Wersja XML