Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenia

 • Nabór wniosków na wymianę pieca

  Brak opisu obrazka
  Trwa nabór w trybie konkursu o udzielenie grantów na wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła.  
  Data publikacji: 20-07-2020 14:51
 • Nabór wniosków: pomoc finansowa na otwarcie nowej firmy

  Brak opisu obrazka
  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich” ogłasza nabory wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.  
  Data publikacji: 20-07-2020 14:35
 • Otwarty nabór na partnera w celu wspólnej realizacji projektu

  Brak opisu obrazka
  Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, Wiedza Edukacja Rozwój Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych.
  Data publikacji: 17-07-2020 13:34
 • Sprzedaż nieruchomości położonej w Wołowie - ul. Stanisława Lema

  Brak opisu obrazka
  Działka niezabudowana nr 16/104 Am 50 o pow. 0,1195 ha. Księga Wieczysta nr WR1L/00038482/8 W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego działka jest oznaczona symbolem MN/152 – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
  Data publikacji: 20-07-2020 12:45
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Łososiowice, działka niezabudowana nr 58/3 Am 1

  Brak opisu obrazka
  Działka niezabudowana nr 58/3 Am 1 o pow. 0,1392 ha. Księga Wieczysta  nr WR1L/00028568/2. W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego działka oznaczona jest symbolem: MNR/5 - przeznaczenie podstawowe - tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej, w strefie ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych oznaczonej na rysunku planu symbolem OW.
  Data publikacji: 13-07-2020 15:12
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Wołów, ul. Sokola

  Brak opisu obrazka
  Nieruchomość składająca się z działek niezabudowanych nr 25/46 i 25/82 Am 51 o łącznej pow. 0,1456 ha. Użytki i klasy bonitacyjne:  działka nr 25/46: Ps IV – 0,0610 ha i N – 0,0245 ha; działka nr 25/82: N - 0,0601 ha. Księga Wieczysta nr WR1L/00026387/5 W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego nieruchomość oznaczona jest symbolem MN/168 – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
  Data publikacji: 13-07-2020 14:55
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Wołów, ul. Jacka Kaczmarskiego

  Brak opisu obrazka
  Działka niezabudowana nr 16/54 Am 50 o pow. 0,1287 ha. Użytki i klasa bonitacyjna: W – Ps IV – 0,0074 ha; Bp – 0,1213 ha. Księga Wieczysta nr WR1L/00025163/2 W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego działka jest oznaczona symbolem MN/113 – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Forma zbycia – przeniesienie prawa własności.
  Data publikacji: 13-07-2020 14:53
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Wołów, Ul. Marii Skłodowskiej Curie

  Brak opisu obrazka
  Działka niezabudowana nr  21 Am 51 o pow. 0,0884 ha. Księga Wieczysta nr WR1L/00026975/4 W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego działka jest oznaczona symbolem MN/178 – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
  Data publikacji: 13-07-2020 14:46
 • Następna przykładowa aktualność 5

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum
  Data publikacji: 24-04-2020 11:27
 • Przykładowy Tytuł aktualności 4

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
  Data publikacji: 17-04-2020 14:16
 • Przykładowy Tytuł aktualności 3

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
  Data publikacji: 17-04-2020 14:15
 • Przykładowy Tytuł aktualności 2

  Data publikacji: 17-04-2020 14:14
Wersja XML