Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

OGŁOSZENIE Burmistrza Gminy Wołów z dnia 12.10.2020 r

OGŁOSZENIE Burmistrza Gminy Wołów z dnia 12.10.2020 r

 

w sprawie zmiany OGŁOSZENIA BURMISTRZA GMINY WOŁÓW z dnia 18.09.2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

PDFOGŁOSZENIE Burmistrza Gminy Wołów z dnia 12.10.2020 r.pdf (493,57KB)

Wersja XML